Voorwaarden voor de informatie op deze site

Top Systems besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in gegevens kunnen echter voorkomen. Top Systems wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Top Systems behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Top Systems garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, of dat de informatie, software dan wel links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Verwijzingen naar of links naar andere website dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Top Systems aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Top Systems, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Bezoekers verkrijgen geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke toestemming van Top Systems, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

 

CONTACT FOTO1 Bart

Contact

Wij lossen jouw energievraagstuk op! Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier, vraag een offerte aan of bel direct naar: 0172 - 650 737.